Výroba prútika a iné....(1)

20. dubna 2009 v 22:16 | Lila a zdroj |  Pomôcky a ich použitie
Starostlivosť o zem, na ktorej sa budú pestovať stromy, na výrobu č. predmetov
Zem, pôda by mala byť vybraná, čo najčistejšia od geopatogénnych zón, rušivých energií, či činov. Ktoré môžu byť napríklad i zo Sabatov, zlých rituálov, obradov ktoré boli používané na škodenie. Zem, by nemala byť ani po zrušenom cintoríne. Možno po takom, kde odpočívali taký ľudia, ako Buddhistický mnísi -čistý, oddaný, z láskou súcitiaci a podobne. V ktorých nebolo krivdy, alebo čo najmenej -no i to najmenej, môže uškodiť zemi, na tento účel. Ľudia, ktorý budú hľadať takúto zem, musia byť tiež duševne čistý a čistú lásku k Bohu, a k tomu čo stvoril a podobne ako pri starostlivosti o stromy a semienka, určené na pestovanie a výrobu na čarovné predmety. I pomôcky by mali byť vyrobené z čistého energeticky a duševne čistého zdroja. A na duchov čo sa spoliehajú ľudia, pri tomto úkone a ostatných úkonoch, na výrobu čarovných predmetov, a všetko, čo s tým súvisí i pestovanie, psychometria, jasnovidectvo, duševné očisťovanie a skrátka všetko -bez výnimky, i oni -duchovia na tento účel používaný, musia byť čo najčistejší, aby to boli dobrý, čo najlepší anjeli po psychickej stránke a i to aby boli, čo najčistejší a čo najbližší k Bohu a k ľuďom v týchto veciach. Musia sa poprosiť, aby to nerobili na silu, inak nie je výsledok najlepší a nedajú sa v tomto prípade očakávať dobré výsledky na konci. Preto, ak sa niektorý ľudia rozhodnú pre výrobu nejakých čarovných predmetov. Mali by sa očistiť oni sami, ich duševné postupy, pochody, myšlienky, svoje energie -všetky. Pristúpiť priamo cez Pána Ježiša K Bohu. Potom môžu očisťovať postupne, nie rýchlo(!) ostatné svoje pomôcky na čarovanie. Mali by, samozrejme, očistiť i to kde bývajú, aby neboli poškodzovaný napríklad počas obedov, spánku, pri oddychu a podobne. Ak sa očistia, potom očistiť priestory, kde sa zdržiavajú, všetky pomôcky na čarovanie, i tie z ktorými nečarujú -všetky. Vyčistiť si média -duchovné bytosti, astrálne i vedomia čisté. Upriamiť sa čo najvyššie k Bohu, kvôli čistote. Boh totiž očistí najdokonalejšie a najlepšie. A ak zostanú Bohu verný, bude ich držať v čistote stále. No nesmú zakolísať, najlepšie nikdy. Potom môžu pristúpiť na hľadanie najlepšej vhodnej pôdy na pestovanie čistých stromov na semienka (tieto stromy, môžu mať i vhodný názov. Podľa toho, na čo sa budú stromy používať, či na semienka, alebo na výrobu čarovných predmetov, tak sa môžu volať. Stromy na semienka, môžu mať všeobecný názov, no stromy na semienka takých čarovných predmetov, môžu mať ďalší -iný názov. I stromy, nie na semienka, ale na priamu výrobu čarovných predmetov, môžu mať zase ďalšie názvy. Tiež podľa druhu výroby čarovných predmetov. Čiže tých názvov môže byť veľa, nielen stromy, no i rastliny, pôda, pomôcky, starajúci sa ľudia a podobne. Názvov môže byť veľa, treba len vhodne vybrať. Ideálne by bolo v takom jazyku, v akom je väčšina magických názvov -Okultizmus. Alebo môže mať táto mágia svoj vlastný jazyk, ako veda.) pomocou máp a kyvadielok, virgulí a podobnými pomôckami. No, môže sa použiť potom i jasnovidectvo, na overenie. Ak sa príde na vhodne vybranú pôdu, môže sa overiť pomocou psychometrie -vhodným človekom, ktorý ovláda psychometriu. Ďalej sa môžu použiť i kyvadielka, virgule. Ak sa budú títo ľudia spoliehať i na duchov, a ich rady, nech zvážia, či budú ich radám veriť. Nie vždy sú v takýchto prípadoch neomylný, i keď si to sami o sebe myslia. No opak môže byť pravdou. Preto, kto chce začať niečo takéto, nech verí Bohu a v Jeho čistotu, lásku, nádej a podobné veci. Po vybraní vhodnej pôdy, sa musí rozorať, a to tiež vyčistenou energeticky i duchovne, duševne technikou. Ktorú budú obsluhovať tiež očistený -čistý od všetkého zla, ľudia, tiež môžu mať rôzne názvy, podľa toho, čo robia. No i údržba techniky, musí byť čistá. Náhradné diely, i náradie, benzín, batéria, skrátka všetko musí byť čisté. Ak sú v pôde nejaký škodcovia, nevraždiť -nezabíjať, inak by pôda bola znehodnotená. Odlákať z vybranej pôdy vhodným spôsobom. Ručne ich prenášať, kus po kuse a prosiť Boha o odpustenie a podobne. Pritom im musí byť poskytnutá iná, vhodná pôda. Proste všetko musí byť puntičkársky spravené, inak pôda zmení svoju vlastnosť tak, že tí najlepší psychometrici na to neprídu. No až výrobky ukážu, že nesprávne fungujú, ak vôbec budú fungovať. Preto, čistota nadovšetko -energetická i duchovná -duševná. Tak isto hnojivo musí byť z čistého zdroja, denne sa modliť a vzdávať vďaky, a prosiť o dobrú úrodu a dobrú vlahu, ktorú sa tiež snažiť nielen energeticky očistiť. Pri búrkach, dažďoch, snežení, slnku, horúčavách a podobne sa môže tiež energeticky i duchovne, duševne očisťovať i modlitby. Starostlivosť musí byť preto čo najdokonalejšia, aby boli najdokonalejšie výrobky, ktoré budú poslúchať na slovo svojich majiteľov. Inak s ním i ich majitelia nebudú spokojný, a taký výrobok bude skôr škodiť, než pomáhať, napríklad liečiť. V takýchto veciach musia byť ľudia presný -puntičkársky.
Ak sa nenájde vhodne čistá pôda, môže sa nechať očistiť. Vytiahnuť zlé energie do iných predmetov a postupne zneškodniť. Postupne z tej pôdy vyťahovať zlo -podľa psychometrie a jasnovidectva určiť, kedy liečiť vhodnými krištáľmi, nie moc silnými ani moc slabými, a postupne i tie krištále očisťovať a meniť podľa potreby. Až po dokonalom očistení, nechať stáť nejakú dobu. Potom očistiť opäť. Znovu nechať stáť, a opäť. Opakovať X krát a potom posvätiť na danú úlohu -pestovanie stromov na čarovné predmety.


Starostlivosť o stromy a zber semienok
Napríklad výroba magického prútika, je veľmi zdĺhavá. Musí sa začať z energetického a duchovného stavu existencie stromu, z ktorého sa vyberie semienko. No ten čo vyberá semienko musí byť tiež očistený energeticky, duchovne, existenčne a čo najmenej zlých skutkov, a veľmi vhodnú -čo najláskavejšiu povahu, a čo najväčšie magické -čisté schopnosti. Pri získavaní semienka čo najčistejšia myseľ, žiadne vedľajšie myšlienky -no nie nasilu, nepotláčať ich nasilu -myšlienky. Musí byť z láskou k Bohu a všetkému, čo Boh stvoril, čo najlepšie. Čím čistejší človek, tým lepší -väčší predpoklad, že semienko nepreberie zlé energie -tým by sa len poškodilo, znefunkčnilo. Pri tomto úkone musí byť semienko ochraňované od zla -všetkého, hmotného, duchovného, astrálneho, vedomého, nevedomého, myšlienkového, energetického a podobne. Musí byť tiež semienko očistené od dedičného zla, čo sa prenáša dedične ako na človeka. Ten, kto berie semienko, tiež musí byť dedične čo najčistejší. Inak by nebol výsledok taký, aký sa očakáva. Zber semienka musí byť v určitom čase, vypočítanom podľa horoskopu. Samozrejmosťou je i to, že strom a semienko poprosíme o to, aby sme mohli zobrať pár, niekoľko semienok na tento účel. Popredu musíme povedať stromu a semienkam, čo s nimi chceme urobiť, prečo ich chceme zobrať. Pomocou jasnovidectva a psychometrie zisťujeme, ktoré semienka sú na tento účel najvhodnejšie. Môže byť pri zbere semienka i viac ľudí -podľa možností mníchov, ktorý tieto veci ovládajú a vedia si poradiť a očistiť nielen seba, ale i semienko. Najvhodnejšie sú semienka, ktoré sú čisté, ochotné, rozumné, láskavé, obetavé a schopné zdieľať utrpenie z tými plodmi, a čo ich plody budú zažívať (napríklad čarovné prútiky). Takýchto psychických vlastností, by semienko malo mať veľa v tom zmysle, ako bol pán Ježiš, láskou obetavou slúžiť Bohu. V týchto semienkach navyše, ako matka čarovných prútikov byť ochotná pre lásku a životné očisťovanie prútikov zdieľať ich budúci čarodejný osud. Z týmto všetkým a oveľa viac, musí mních vyvolené semienko oboznámiť. No v prvom rade musí s tým strom semienka súhlasiť, a mať vhodné psychické láskavé a podobne vlastnosti, aby nebolo semienko neskôr vo svojom rozkvete ovplyvnené. Inak by výsledok výroby čarovných predmetov, prútikov, nebol dobrý. Po odobratí semienka sa modliť a ďakovať Bohu, a požehnať pred i po odobratí strom, ostatné semienka a plody, nielen jeden strom -oberajú, ale i ostatné, aby ostatné stromy potom zozbieraný strom nekritizovali, že on bol požehnaný a ostatné nie. Inak by strom jasnovidectvom pôsobil na semienko, ktoré by kritizoval, a psychicky možno poškodil na výrobu čarovných predmetov. Po nájdení vhodného miesta horoskopom, virguľou, jasnovidectvom, psychometriou a podobnými vecami -vedami, zasadiť v určitú vypočítanú dobu horoskopom, podľa hlasu prírody semienka a z prosbou a podobnými psychickými dohodami a láskavosťou zasadiť. Vodu, zem, hnojivo, náradie na oberanie a ten, kto sa bude starať o semienko a budúci strom, musia byť čo najčistejší -najčistejšie.. Vhodne dodávať energiami, aby sa strom, semienko vedeli samy brániť. Najideálnejšie je, jemne ich to nenásilne naučiť. Nemie byť pri tom učiteľ násilný a nepravidelno -pravidelne, nech si na to zvykne. Po tom, ak stromy urodia prvé semienka, musí sa pri odoberaní semienok postupovať podobne, ako bolo už spomínané. Tento úkon sa musí opakovať viac -aspoň viac stromových generácií, zo semienka po vyrastenie a niektoré z prvých úrod. Ktorú úrodu použiť na výrobu čarovných pomôcok, na to treba použiť psychometriu, jasnovidectvo, horoskopy a podobné záležitosti -vedy. Opatera stromov pri napadnutí škodcami, musí byť duševnou, magickou a veľmi čistou očistou škodcov, a nástrojmi na očistenie stromu od škodcov, inak by strom neurodil čisté drevo na čarovný účel.

Podmienky a zber výroby všeobecne -stromy na čarovné prútiky.
Úrodu z dopestovaných stromov na čarovné predmety -prútiky, je treba zbierať nielen podľa ročného obdobia, ale i podľa horoskopu, či už je deň, noc, aké je počasie, či s tým bude strom súhlasiť. Bo zber -strihanie, vždy spôsobí stromu bolesť. To potom môže mať zlé -negatívne účinky na budúci prútik, nemusí správne fungovať, i keď bolo všetko dodržané. Tento okamih, treba stromu dať vopred informácie, aby vedel kedy a ako sa pripraviť. Ideálne je, pomaly stromu hovoriť cez jasnovidectvo psychometriou, reagovať a strihať. No nestrihať rýchlo, no pomaly, aby každú bolesť, týmto vzniknutú vedel strom dokonale precítiť. Po tomto precitnutom pocite, ošetriť ranu, a po krátkom rozhovore zberateľa, ošetrovateľa a podobne voči stromu pokračovať v strihaní -zbere úrody. Pokračovať jemne, nie na silu. Každý strom, by mal byť vopred pripravený na túto bolesť, kvôli už známym dôvodom. Preto prvá úroda, môže byť nevhodná pre začiatočníkov, čarodejníkov. Ale môžu sa na nej skúšať vyškolený odborníci, aby vhodne energeticky, alebo psychicky, či oboje dohromady, naprogramovali, nabili prútiky zo stromu. Neodporúčam začiatočníkom, nemuseli by potom správne vyvinúť svoje schopnosti. Došlo by k oklamaniu samého seba i špatnému využitiu vlastných energií rôzneho druhu.
Pri zbere úrody, a každý, kto je pri nej prítomný, by mal byť energeticky očistený a mať povahavé vlastnosti, ako je spomínané v Starostlivosti o stromy a zber semienok a v Starostlivosti o zem, na ktorej sa budú pestovať stromy na výrobu čarovných predmetov. Takéto vlastnosti a schopnosti na to potrebné, sú neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o výrobu a pestovanie čarovných predmetov. Ide o akúsi súčasť, výučného listu. Musia byť schopnosti, talent, čistota -svätosť, poznanie týchto magických vecí, starostlivosť o ne a o svoje telo i schopnosti a iné podobné čistotné veci i deje duchovného, duševného, astrálneho, hmotného a energetického rázu. Pri odbere úrody zo stromov, je dôležitý kontakt s ním, z jeho duchovnou ochranou bytosťou a bytosťami vyšších až k Bohu, a samotných zberateľov. Dôležitá je i modlitba, prosba o pomoc pri zbere na energetickú, a duševnú a podobne ochranu. Musí sa strom poprosiť, a čakať až sa pripraví na bolesť, potom zvolí ako a ktorý konár -haluz, halúzku môžu zberači odstrihnúť. Všetko náradie dokonale očistiť, inak nie je zaručený dobrý výsledok -čarovný prútik, či iná zázračná pomôcka.
Zo začiatku zberu -prvý zber, nemusí byť ideálny. No niekedy môže. Preto treba stromy prvých pár zberových období zacvičovať a pripravovať na bolesť. Aby sa neskazila úroda, pre už známe dôvody. Po pozberaní úrody je treba pomocou dokonale očistenej osoby -človeka, zistiť pomocou psychometrie, ako sa má pri budúcej "oberačke" vhodne postupovať. Pri tomto napísať, čo najpodrobnejšie, ako vhodne na budúcu "oberačku" postupovať, a v čom treba byť presnejší, či dôkladnejší, vhodnejšiu náladu (mala by byť samozrejmosťou).
Tento systém by sa mal použiť pri každom zbere. Ustrihnúť jednu halúzku, a čakať na odpoveď stromu a halúzky. Pomocou jasnovidectva a psychometrie usúdiť, ako pokračovať pri ďalšom strihaní, či napríklad nebude nožnice treba vhodne energeticky očistiť od pocitu bolesti stromom v nožniciach. Je možné, aby strom svoju bolesť mohol i energeticky buď čo najviac, alebo do určitej miery "odovzdať", do iného predmetu. Aby sa nepoškodil prútik, práve strihaný. Za energetickú stratu bolesti pri strihaní, by mali zberači stromu dodať potrebné energie na liečenie a ochranu stromu i prútika. Lebo i pocit bolesti v energetickej povahe je i energia duchovná a podobne. Preto treba dobyť, vybitú energiu. Ukľudňujúcu, upokojujúcu a podobne.
Tieto upokojujúce a ukľudňujúce pocity, by sa mali stromy naučiť samy si ich vytvárať, po čase. Aby boli neskoršie prútiky, čo najdokonalejšie. Veď sa vraví : Aká matka, taká Katka. Postupne treba stromy učiť samostatnej očiste, a zdraviu nielen duchovnému a podobne, ale i fyzickému. Vedomie potrebuje svoje i strom. Pomaly to stromy učiť, aby boli kvalitné výrobky. Po naučení je treba vhodnú prevenciu, a pravidelnú kontrolu nielen hmotného stromu, ale i jeho vedomiu jasnovidectvom a psychometriou.

Kontrola úrody -triedenie, kontrolórmi
Kontrolóri určený na túto prácu, by mali byť čo najčistejší a z vlastnosťami, ako už boli spomínané skôr v Podmienkach výroby pre magické pomôcky. Potom by mali ovládať jasnovidectvo a psychometriu čo najdokonalejšie. Aby výsledok ich práce bol kvalitný -čo najlepší. Bo oni rozhodnú, komu sa čo dostane. Nemali by to robiť amatéri, no skúsený ľudia, ktorý sa môžu tiež vhodne pomenovať.
Pred začatím triedenia a kontroly dodaného materiálu zo stromov, úrody, je vhodné sa dokonale energeticky a duchovne očistiť, a byť v prostredí čo najčistejšom od energií rôzneho druhu, a od duchov a iných mocností a nebyť ovplyvňovaný inými čarodejníkmi -mágmi a podobne. Musia byť v čo najdokonalejšom duševnom stave. Nemali by byť podráždený a podobne. Úroda, čo sa zberá, musí ísť do čistých nádob, tak isto po určení, k akému typu človeka je vhodná, alebo na čo ju možno použiť, tiež musí ísť do energeticky a duchovne a podobne čistej, pripravenej nádoby. Potom sú prútiky -úroda pripravené na kontrolu.
Kontrolór -triedič si pozrie úrodu a v pokoji prezerá, a jasnovidecky si vyberá pohľadom i telepatiou, ktorý prútik vyberie ako prvý, či ako ďalší. Tu by sa malo postupovať, ako keď majster vyberá spomedzi svojich budúcich žiakov, ktorého bude prv učiť. Ten prútik bude mať väčšiu úctu od ostatných, alebo podobne ako keď je situácia majster a žiaci. Nerobiť zbytočne prudké pohyby, aby sa mladé prútiky nepreľakli. Musí sa s nimi zaobchádzať ako v bavlnke, či ako v rukavičkách. Po vybratí prútika ho chytí do ruky, a psychometriou skúma spolu z jasnovidectvom, aká činnosť presne na čo zameraná, bude pre prútik najvhodnejšia. Potom sa telepatiou spýtať, či by s tým súhlasil prútik. Ak nie, hľadať z jeho spoluprácou -psychometriou a jasnovidectvom kontrolóra, akú prácu zvládne, na akú má predpoklady. Samozrejme, či s ňou bude súhlasiť. Postupovať takto až dotiaľ, pokiaľ zo svojou budúcou úlohou prútik bude súhlasiť, a bude spokojný. Kontrolór uloží prútik na malú tácku, či tanierik, alebo podobne, a napíše doklad o budúcom možnom využití. Treba udať aspoň dve použitia, aby bolo to druhé použitie k dispozícii, ak sa prútik nechtiac pri výbere poškodí a bude musieť zmeniť svoje využitie. Čím viac bude mať prútik možností použitia, tým bude vzácnejší. Alebo v akom odvetví čarovania bude najdokonalejší, najsilnejší, najpresnejší, tiež bude o to hodnotnejší, i keď len na jedno či dve čarodejnícke zamerania -no budú presné. Špeciálne môžu sa sním robiť takzvané puntičkárske čary, ktoré nezvládnu prútiky všeobecné, na veľa čarov. Po zistení a napísaní vhodnej práce pre prútik, kontrolór uloží do pripravenej nádoby -tácky prútika hodnotenie, a pošle ďalej do astrologickej kontroly triedenia prútikov. Tu sa bude prútik kontrolovať podľa výpočtov a možno i meraní, za pomoci špeciálne pre prútiky vyrobené horoskopy. Tieto horoskopy sa budú robiť ako pre človeka, no tu sa bude brať do úvahy i materiál dreva prútika a podobne. Na kontrolu a triedenie sa bude tiež brať do úvahy čistota energetická a duchovná všetkého, všetkých kto prídu do kontaktu z prútikmi. Čistota je nevyhnutná -základ, bez ktorého sa nedá ísť pracovať. Čistota energetická, duchovná a podobne zameraná.
Ak niektoré prútiky nebudú vhodné na ďalšie spracovanie ani podľa kontrolórov psychometrických, energetických a astrologických, taký prútik vhodne využiť len ako na výstavu.
Energetický kontrolóri, budú jemne "štekliť" prútik, a čakať na jeho reakciu, a podľa úvahy napísať doporučenie. Títo energetický kontrolóri nech používajú, čo najjemnejšie energie rôzneho druhu, aby prútiky o tom ani poriadne nevedeli. Aby, akoby len podvedome reagovali ne tie, či oné energie a povahové črty človeka, ktorý ho bude používať. Podľa podvedomých reakcií prútika, bude kontrolór vedieť na aké energie, a aký druh mágie má nadanie -talent, ktorý sa dá vhodne použiť. Potom prútik upokojiť odložiť a napísať, aký postup spracovania pre výrobu bude najvhodnejší.

Výroba prútikov a rôzne kombinácie materiálov, energií, duchov a podobne
Aby boli prútiky čo najúčinnejšie, je dobré ich vyrobiť z materiálu, alebo v kombinácii z materiálmi, aký má byť žiadaný efekt -kúzlo, čo má robiť. Každý materiál, ktorý sa na kombináciu z prútikom bude používať na jeho výrobu z viacerých kusov napríklad, bude podliehať takým istím procedúram pestovania, kontroly, výroby, opatery a podobne. Bude sa teda každý kúsok prútika pestovať, a to odborne. Inak nebude dobrý výsledok práce. Každý kúsok prejde cez jasnovidca, psychometra, energetika, a podobne zaškolených mníchov -mágov. Počas kontroly každého diela z prútiku týmito mníchmi -mágmi sa zistí a určí, do ktorého prútika z výberu by bol daný diel vhodný. To platí pre všetky diely budúceho prútika. Keďže sa budú prútiky vyrábať vo veľkom, je niekoľko druhov jedného dielu. Ak by sa prútik skladal z piatich častí, každá časť má niekoľko mnoho tisíc druhov, možno viac typov v rozmedzí od najlepších kvalít k rôznym špeciálnym kvalitám. To je jeden diel, a ostatné štyri diely sú na tom tiež tak. Takže sa v hľadaní správneho prútika a jeho častí pre človeka o takých danostiach, musí vybrať a poskladať prútik na mieru. A navyše podľa toho, čo bude chcieť z prútikom čarovať, na aké kúzla ho použije. Každý diel prútika musí byť vyrobený podľa horoskopu -presne, no i podľa zásad očisty energetickej, duchovnej, osudovej a podobne. Čiže výroba je veľmi zložitá. Poskladanie vhodných častí prútika podľa potreby na mieru a povahu budúceho majiteľa. Ešte sa musí pritom myslieť na pôsobenie síl v prútiku a vhodný výber materiálu, z ktorých sa bude vyrábať.
Vyrobiť a naprogramovať jeden prútik bude veľmi náročné. Preto sa neoplatí vyrábať len pár kúskov. Výroba no i samostatné pestovanie, môže trvať i pol storočia.
Na drevo i kov pôsobia energie iným spôsobom keď sú vyrobené, či vypestované takým spôsobom. No keď sa postup o máličko zmení, i v tom najmenšom, výsledok bude iný. Preto je vhodné na pestovanie a výrobu použiť i vhodný materiál. Na výrobu a programovanie predmetu -či častí prútiku, sa môže použiť i rituálna mágia. Použiť rôzne materiály a vhodne ich skombinovať nestačí. Musí mať prútik i vhodnú povahovú vlastnosť a ochotu čarovať. Musí tiež poslúchať. Keď Bude cítiť potrebu rôzne opraviť, upraviť, naprogramovať, preprogramovať, alebo očistiť, či neviazať na inú bytosť, či vedomie, alebo energie a podobne, mal by to včas a vhodným spôsobom oznámiť majiteľovi. Aby sa nestalo, že pri rozhodujúcom, či osudovom kúzle prútik zlyhá. Svoje potreby musí oznámiť, tak i preťaženie. Toto je i psychológia prútika. Nestačí len vyrobiť, treba i naprogramovať energiami a vhodnou povahou, akú si budúci majiteľ želá, alebo akú má poriadny prútik mať povahu. Pozor na zneužitie a zlé čary!

Výber správneho majiteľa po vytvorení
Budúci majiteľ si určí, na čo chce svoj budúci prútik používať, a akú by mal mať povahu. Bude sa vyberať i podľa toho, ako určia ľudia zo schopnosťami psychometrie a jasnovidectva. Podľa toho sa bude vyberať prútik.
Kupujúci si v kľude doma napíše, čo chce z prútikom robiť, a akú má mať najvhodnejšiu povahu. Dobre si premyslí i to, z čím sa bude prútik stýkať, a s kým. Ako budú priestory prútika chránené, či nechránené pri nepoužívaní, či pri používaní. Myslieť treba i na nabíjanie, čistenie, aké kúzla bude robiť prútik. A veľa iného.
Po napísaní, vstúpi do obchodu. Tam im predloží papier a peniaze -odmenu za prútik. Pracovníci psychometrického hľadania najvhodnejšieho prútika a majiteľa, si kupujúceho zavolá do zvlášť na to určenej, od všetkého odrušenej pracovne -kancelárie, a za pomoci psychometrie zistia povahové vlastnosti kupujúceho. Nielen vlastnosti povahové, no i čarodejné schopnosti, nadania, talenty. Skúmajú i jeho psychologické pochody, aby prútik z povahovej neznášanlivosti neprestal slúžiť, či nebo zčasti zneužitý, iba kvôli tomu, že na prútik okamih krivo pozrel. U čarovania môže krivý pohľad usmrtiť malé dieťa -uhranutie. Prútik by mohol byť na toto citlivý. Preto títo pracovníci budú hľadať po tomto zistení budúceho majiteľa, i vhodné povahové vlastnosti prútika. No nielen to. Prútik musí byť vybraný i podľa dátumu narodenia majiteľa -čiže opäť horoskop, a z tým súvisiace údaje. Potom si to napíšu.
Dajú do hromady všetky údaje majiteľa podľa horoskopu, podľa psychológie, práva, významu, cieľu, záujmov, a podobných vlastností, dejov, vecí vhodnú kombináciou. Niečo, ako keď partner hľadá partnerku. Ale tu ide o viac -veľa údajov, schopností, vlastností a podobne. Ak sa získajú údaje majiteľa pomocou psychometrie, musí nechať nejaký čas na nájdenie prútika. Musí sa tu dbať i na potrebu pracovníkov, hľadačov vhodného prútika a majiteľa, bo pri prepracovaní nemusí byť ich práca presná. Mohlo by dôjsť i k mylným kúzlam prútika, čo by nemuselo dobre skončiť.
Po nájdení prútika oznámiť majiteľovi, odovzdať mu žiadaný prútik, a čakať na ďalšieho zákazníka. Pre majiteľa obchodu je to ďalší úspech, a dôvod pokračovať vo vyhľadávaní zákazníkov, a výchove nových prútikov.

Vyklonovanie semienok pre čarovné predmety
Na to, aby Ste mohli zo stromu, určeného na výrobu čarovných prútikov získať najkvalitnejšie materiály, je ideálne najprv semienko vyklonovať. Upraviť gény semienka podľa toho, na aký účel sa bude prútik používať. Potom na to hľadať vhodné energie, a na tie energie vhodný materiál. Ten musí byť vyrobený z určitých chemický látok, a tie chemické látky z prvkov. Po tomto zistení, sa bude hľadať vhodná kombinácia určitých prvkov. Musí sa tiež brať do úvahy, kedy a za akých okolností sa bude semienko sadiť, kým a podobné veci a deje. Tiež akému ochrannému duchovi (najlepšie Bohu) sa zasvätí semienko
Klonovanie by malo prebiehať predbežne teoreticky asi takto:
  1. zistiť, na aké čarovanie sa bude prútik používať, na aké energie
  2. na tie energie bude treba také chemické prvky v prútiku, pre takého človeka z takými vlastnosťami a energiami
  3. vhodne, za zistenia 2. bodu, treba vhodne vypočítať aké kombinácie chemických prvkov budú najvhodnejšie na dané čary
  4. musí byť semienko tiež dobre "zkrištalizované", nabité energiou, a schopné energiu prenášať, či akokoľvek z energiami narábať
  5. očistiť, a postupovať ďalej ako bolo prv spomínané

Bod 2 rozoberiem trocha viac:
Zber "úrody" na výrobu prútiku bude energeticky a psychologicky za súhlasu stromu a prútiku budúceho, najvhodnejší v určitý deň -hodinu. Podľa horoskopu každého prvku, pripadá planéta, znamenie a podobne. Z toho určiť percentuálny výpočet, aký prvok je najideálnejší pre žiadané energie.

  • Tam, kde presne v stupnici sú položené planéty, určiť prvok chemický -k planétam priradiť chemický prvok. Ďalej pomocou percentuálnych výpočtov vypočítať, koľko percent na materiál -prútik v horoskope pôsobí daný prvok z planéty.
  • U znamení platí iná stupnica. Od 0° do 30°, po 12 krát v celom kruhu horoskopu. Napríklad slnko je na 22°, čo do plného počtu chýba 8´. Je to tiež určité množstvo percent, zistiť výpočtom zo stupňov na percentá.
  • Z týchto percentuálnych výpočtov určiť vzťah, ktorý výsledok určí, koľko sa má ktorého prvku použiť na liečenie. Z môjho nedostatku neviem určiť vzťah na potrebný výpočet a prevodové tabuľky z percent na presnú hodnotu hmotnosti v jednej dávke pre určitý prvok.
Ďalej je treba určiť z "výkresu" prútika a znamení, pôsobiacom na prútik budúci, ktoré časti prútika potrebujú, aký prvok, či chemické zlúčeniny.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 pato pato | E-mail | 14. března 2012 v 21:00 | Reagovat

mam zaujem o prutik na čarovanie

2 ... ... | 23. dubna 2015 v 22:14 | Reagovat

Mal by si mat zaujem o nejaku dobru skolu kde ta nieco naucia ty kokotko

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama